OSEVA, a.s.,

slovenská organizačná zložka

vyrába a dodáva na trh kvalitné osivá vyprodukované v systéme riadenia kvality ISO 9001.
Špecializuje sa na výrobu osív kukurice

viac o firme

DNI POĽA 2023

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom dňov poľa a tešíme sa na budúce stretnutie!

KUKURICA OSEVA HYBRIDS

PREDSTAVUJEME NOVINKY SEZÓNY 2024

ZE ZELANDIA– FAO 220, zrno / siláž
CEJOVE– FAO 260, siláž / bioplyn
ZE ELIZABETH– FAO 380, zrno / siláž

osivo kukurice – celá ponuka

KUKURICA TOP SILÁŽ

ZNAČKA MIMORIADNEJ STRÁVITEĽNOSTI

Túto známku pre hybrid s najväčšou kvalitou silážnej hmoty dostali hybridy, ktoré vykázali po dobu najmenej troch rokov skúšania najlepšie výsledky stráviteľnosti NDF (neutrálne detergentná vláknina) a výborné výnosové a nutričné ukazovatele.

viac