OSEVA, a.s.,

slovenská organizačná zložka

vyrába a dodáva na trh kvalitné osivá vyprodukované v systéme riadenia kvality ISO 9001.
Špecializuje sa na výrobu osív kukurice

viac o firme

DNI POĽA

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom dňov poľa a tešíme sa na budúce stretnutie!

OZIMINY 2020

Prinášame aktuálnu ponuku ozimín pre nadchádzajúcu sezónu. Zoznámte sa s novinkami v sortimente a s aktualizovaným výberom pšeníc „PENAM odporúča“.

osivo ozimín – celá ponuka

KUKURICA OSEVA HYBRIDS

PREDSTAVUJEME NOVINKY SEZÓNY

CELUKA – FAO 220, siláž/ bioplyn

CELONG – FAO 250, zrno / siláž

ZE SLOVAKIA– FAO 350, zrno

ZE ALBERTINA – FAO 440, zrno / siláž

osivo kukurice – celá ponuka

TOP SILÁŽ

ZNAČKA MIMORIADNEJ STRÁVITEĽNOSTI

Túto známku pre hybrid s najväčšou kvalitou silážnej hmoty dostali hybridy, ktoré vykázali po dobu najmenej troch rokov skúšania najlepšie výsledky stráviteľnosti NDF (neutrálne detergentná vláknina) a výborné výnosové a nutričné ukazovatele.

viac