OSEVA, a.s.,

slovenská organizačná zložka

vyrába a dodáva na trh kvalitné osivá vyprodukované v systéme riadenia kvality ISO 9001.
Špecializuje sa na výrobu osív kukurice

viac o firme

DNI POĽA 2023

15. 6.ŠROBÁROVÁ | Obilniny, Hrach

KUKURICA – NOVINKY 2023

MONDSTEIN– FAO 250, zrno / siláž / bioplyn

ZE PRENDA – FAO 250, zrno / siláž

SCHWARZENEGGER – FAO 260, zrno / siláž / bioplyn

ANISKA – FAO 270, zrno / siláž / bioplyn

CENTA  – FAO 300, siláž / bioplyn

ZIRKON – FAO 310, zrno / siláž / bioplyn

osivo kukurice – celá ponuka

TOP SILÁŽ

ZNAČKA MIMORIADNEJ STRÁVITEĽNOSTI

Túto známku pre hybrid s najväčšou kvalitou silážnej hmoty dostali hybridy, ktoré vykázali po dobu najmenej troch rokov skúšania najlepšie výsledky stráviteľnosti NDF (neutrálne detergentná vláknina) a výborné výnosové a nutričné ukazovatele.

viac