Řepka ozimá

Kde koupite

„PREOL IDEAL“

Tuto známku pro hybrid s nejvyšší kvalitou silážní hmoty obdržely hybridy, které vykázaly po dobu nejméně tří let zkoušení nejlepší
výsledky stavitelnosti NDF (neutrálně detergentní vlákniny) a výborné výnosové i nutriční ukazatele. Veškerá sledování byla prováděna nezávislou laboratoří a nezávislými odborníky na živých zvířatech.

zvýšení příjmu sušiny (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde ke zvýšení příjmu sušiny o 0,18 kg),
zvýšení produkce mléka (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde vyšším příjmem sušiny ke zvýšení produkce mléka o 0,26 kg FCM),
zlepšení kvality mléka,
zlepšení zdravotního stavu skotu,
snížení nákladů na produkci mléka.