Kukurica

Kde kúpite

ABRAMIA

Typ hy­bridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 480
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti

  • vhodnosť pre pestovanie kukuričnej siláže alebo biomasy v kukuričnej oblasti,
  • vyšší podiel dobre vyvinutých šúľkov,
  • vyššia stráviteľnosť silážnej hmoty,
  • plasticita v suchších podmienkach.

Prednosti

  • vyššia odolnosť voči suchu,
  • stabilita úrody suchej hmoty siláže.

Úrody podľa výsledkov štátnych odrodových skúšok

  • priemerná úroda suchej hmoty siláže – 18,9 t/ha,
  • priemerná úroda suchých šúľkov – 9 t/ha.

Poloprevádzkové pokusy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Trakovice (HC)12,62
Sokolce (KN)14,41
Špačince (TT)11,65
Bučany (TT)12,36
Marcelová (KN)13,36
Šrobárová (KN)13,67
PD Holice (DS)10,87
2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Bučany (TT)8,59
Šrobárová (KN)10,64
Ing. Knežo (MI)11,07

Produkčné plochy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Sokolce (KN)13,0
2016 | úroda silážnej hmoty (t/ha)
SLOV-MART, s.r.o. (TT)52,0
PD Okoč (DS)55,5
2017 | úroda silážnej hmoty (t/ha)
MVL Agro (BN)30,0
PD Veselé (PN)32,0
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • siláž 80–90 000