Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Annie

Šľachtiteľ: SELGEN, a.s., CZ,
Registrácia: EU katalóg.

 

  • potravinárska stredne neskorá odroda,
  • rastliny stredne vysoké, stredne odolné až odolné proti poliehaniu,
  • odolná proti vymŕzaniu,
  • stredne odolná proti múčnatke trávovej na liste a klase,
  • dobrý zdravotný stav, odolná voči hrdziam, stredne odolná voči listovým škvrnitostiam a septórii plevovej v klase a hrdzi pšeničnej, stredne odolná voči fuzariózam,
  • tolerantná k neskorému termínu sejby a predplodine,
  • vhodná na pestovanie v KVO a RVO,
  • odporúčaný výsevok 3–3,5 MKS,
  • veľké zrno s výbornými pekárenskými parametrami,
  • potravinárska kvalita E.