Kukurica

Kde kúpite

CEGOJA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • stredne skorý hybrid, vhodný k pestovaniu na siláž v ZVO, RVO a chladnejšej KVO,
 • vysoké rastliny s dobrým podielom šúľkov,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • výborný zdravotný stav.

Prednosti

 • vynikajúca produkcia celkovej zelenej hmoty (v registračných pokusoch v ČR výnos zelenej hmoty 56,6 t/ha, t.j. relatívne na priemer kontrol 107%,
 • vysoká úžitková hodnota daná kombináciou vysokej úrody celkovej zelenej hmoty, vysokého obsahu škrobu, vysokej až veľmi vysokej stráviteľnosti ELOS (ukazovateľ stráviteľnosti organickej hmoty) a vysokej stráviteľnosti IVDOM (stráviteľnosť organickej hmoty v bachorovej šťave ovce),
 • registračné pokusy ELOS 102 % na priemer kontrol, IVDOM 101 % na priemer kontrol,
 • vysoký výnos energie z hektára (v registračných pokusoch relatívne NEL 102 % na priemer kontrol),
 • zdravé rastliny.
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž – ZVO a RVO 85 000
 • siláž – chladná KVO 80 000