Kukurica

Kde kúpite

CEGUT


Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • stredne skorý hybrid vhodný k pestovaniu na siláž v celej OVO, RVO a chladnejšej KVO, a na zrno v celej RVO,
 • vysoké dobre olistené rastliny,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • pevné steblo,
 • veľmi dobrý zdravotný stav počas vegetácie

Prednosti

 • vysoká úroda celkovej suchej hmoty,
 • pri pestovaní na siláž vďaka vysokému obsahu zrna poskytuje vysoko energetické siláže,
 • nadpriemerná úroda zrna je daná veľkým klasom s početnými radami zrna,
 • pravidelná úroda, dobrá odolnosť k stresovým podmienkam,
 • výborná odolnosť k suchým podmienkam.
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno – RVO 80 000
 • siláž – OVO a RVO 85 000
 • siláž – chladná KVO 80 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 36,22
 • obsah vlákniny v celej rastline % 19,92
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,20
 • SNDF v celej rastline % 56,11
 • SOH % 69,32
 • NEL MJ/kg 6,41