Kukurica

Kde kúpite

CEKOB

VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽNEJ HMOTY S VYNIKAJÚCOU STRÁVITEĽNOSŤOU VLÁKNINY

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 210
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • veľmi skorý hybrid vhodný na pestovanie na siláž v zemiakárskej výrobnej oblasti,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti

 • vysoký výnos energie,
 • veľmi vysoký výnos silážnej hmoty z hektára,
 • vysoká kvalita silážnej hmoty s výbornou stráviteľnosťou vlákniny,
 • vysoký podiel zŕn v siláži,
 • vysoké výnosy i v horších podmienkach a vyšších nadmorských výškach (nad 500 m),
 • vďaka skorosti (FAO 210) a vysokému výnosu zelenej hmoty ho možno úspešne využiť na pestovanie na bioplyn.

Poloprevádzkové pokusy

 2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
VÚRV Vígľaš (DT)65,55
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 90–95 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,40
 • obsah vlákniny v celej rastline % 20,84
 • obsah NDF v celej rastline % 45,91
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 58,24
 • SNDF v celej rastline % 57,38
 • SOH % 69,08
 • NEL MJ/kg 6,44