Kukurica

Kde kúpite

CELATE

REKORDMAN VO VÝNOSE SILÁŽNEJ HMOTY

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • stredne neskorý hybrid pre pestovanie na siláž v teplej repárskej oblasti, v prechodnej kukurično-repárskej a kukuričnej oblasti,
 • vysoké úrody celkovej suchej hmoty a celkovej zelenej hmoty,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • veľmi dobrý zdravotný stav,
 • vysoká rastlina a vysoko nasadený šúlok,
 • v dobrých podmienkach dochádza k tvorbe odnoží.

Prednosti

 • vysoká úroda silážnej hmoty ho predurčuje pre najnáročnejších chovateľov dobytka,
 • poskytuje vysoký výnos energie.

Produkčné plochy

2016 | úroda silážnej hmoty (t/ha)
PD Okoč (KN)51,89
PD Mestečko (PU)51,13
PD Dojč (SE)28,00
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 80–85 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 33,90
 • obsah vlákniny v celej rastline % 21,02
 • obsah NDF v celej rastline % 45,95
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,68
 • SNDF v celej rastline % 56,68
 • SOH % 68,08
 • NEL MJ/kg 6,48