Kukurica

Kde kúpite

CELUKA

NOVINKA S VYNIKAJÚCIM PODIELOM ZRNA V SILÁŽNEJ HMOTE

Typ hy­bridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 220
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • veľmi skorý hybrid vhodný pre pestovanie siláže v zemiakárskej, obilninárskej a repárskej oblasti,
 • výborný počiatočný vývoj,
 • vysoké dobre olistené rastliny s veľkým šúľkom,
 • vynikajúci zdravotný stav, minimálny výskyt snetí a fuzarióz,
 • predpoklad vysokej stráviteľnosti silážnej hmoty.

Prednosti

 • vysoká úroda celkovej suchej a zelenej hmoty,
 • vysoká úroda sušiny šúľkov (v registračných pokusoch dosiahol úrodu 9,36 t/ha, tj. 110 % na priemer kontrol),
 • vynikajúci podiel zrna v celkovej silážnej hmote,
 • výborná plasticita hybridu prispieva k vyššej adaptabilite v rôznych pestovateľských podmienkach,
 • poskytuje vysoký výnos energie,
 • vhodný pre výrobu bioplynu.

Výsledky v ŠOS SR

2016
znakt/ha% na priemer
úroda zelenej hmoty55,3102
úroda suchej hmoty18,0101
úroda sušiny šúľkov9,36110
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 85–90 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,81
 • obsah vlákniny v celej rastline % 20,91
 • obsah NDF v celej rastline % 45,93
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,88
 • SNDF v celej rastline % 55,21
 • SOH % 68,88
 • NEL MJ/kg 6,43