Kukurica

Kde kúpite

CEMORA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 260
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • skorý hybrid vhodný na pestovanie na siláž v celej OVO, RVO a chladnej KVO,
 • vysoké dobre olistené rastliny s dobrým podielom zrna v sušine,
 • dobrý počiatočný vývoj,
 • veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti

 • veľmi vysoký výnos suchej hmoty, a vynikajúca produkcia zel. hmoty,
 • kvalitná silážna hmota s veľmi dobrou stráviteľnosťou vlákniny,
 • vynikajúci pre výrobu bioplynu,
 • veľmi vysoký výnos energie.

Poloprevádzkové pokusy

2017
úroda silážnej hmoty (t/ha)
Agro-Dúbrava Kobyly (BJ)48,29
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 85 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,92
 • obsah vlákniny v celej rastline % 19,64
 • obsah NDF v celej rastline % 44,89
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,39
 • SNDF v celej rastline % 55,14
 • SOH % 68,33
 • NEL MJ/kg 6,44