Kukurica

Kde kúpite

CEPLAN

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • skorý univerzálny hybrid vhodný na pestovanie na zrno i siláž,
 • veľmi dobrý zdravotný stav.

Prednosti

 • vysoká úroda zelenej hmoty, suchej hmoty a sušiny zrna,
 • vysoký podiel šúľkov v siláži,
 • dobrá stráviteľnosť silážnej hmoty,
 • pevné steblo,
 • vynikajúci pre výrobu bioplynu.

Poloprevádzkové pokusy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti t/ha
Solčany (TO)8,36
MVL Bánovce n. B. (BN)10,17
PPD Rybany (KN)9,63
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT)12,05

Produkčné plochy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti t/ha
PD Mestečko (PU)9,47
2017 | úroda silážnej hmoty t/ha
ÚKSUP Vígľaš (DT)34,9
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 80–85 000
 • zrno 75–80 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 34,28
 • obsah vlákniny v celej rastline % 21,21
 • obsah NDF v celej rastline % 46,62
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 57,62
 • SNDF v celej rastline % 57,11
 • SOH % 67,62
 • NEL MJ/kg 6,41