Kukurica

Kde kúpite

CESONE

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: tvrdý až medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • skorý hybrid na pestovanie na zrno v celej RVO a na siláž v RVO a ZVO,
 • veľmi dobrý počiatočný rast,
 • výborný zdravotný stav,
 • vysoké pekne olistené rastliny,
 • vysoká odolnost voči suchu.

Prednosti

 • veľmi vysoký výnosový potenciál ako na zrno, tak aj na siláž,
 • veľmi dobrý zdravotný stav stebla s vysokou odolnosťou proti poliehaniu,
 • vysoký podiel šúľkov v silážnej hmote.

Výsledky v ŠOS SR

Priemer lokalít
úroda zrna t/ha11
% na priemer kontrol102

Poloprevádzkové pokusy

2016
úroda silážnej hmoty (t/ha)
VÚRV Vígľaš (DT)86,66
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 80 000
 • siláž – RVO 85 000
 • siláž – ZVO 90 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 35,71
 • obsah vlákniny v celej rastline % 20,53
 • obsah NDF v celej rastline % 45,90
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 56,89
 • SNDF v celej rastline % 55,55
 • SOH % 69,49
 • NEL MJ/kg 6,52