Kukurica

Kde kúpite

CETIP

Typ hy­bridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 240
Typ zrna: medzityp
Udržiavateľ: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, ČR

Vlastnosti

 • veľmi skorý až skorý hybrid vhodný pre pestovanie na siláž v zemiakárskej výrobnej oblasti,
 • vynikajúci zdravotný stav,
 • veľmi dobrý počiatočný vývoj,
 • mohutné, dobre olistené rastliny.

Prednosti

 • veľmi vysoký úrodový potenciál v produkcii zelenej i suchej hmoty,
 • veľmi vysoký podiel šúľkov v silážnej hmote,
 • vysoká plasticita hybridu prispieva k jeho prispôsobeniu sa horším podmienkam,
 • vysoký výnos energie z jednotky plochy ho predurčuje k pestovaniu pre výrobu bioplynu.

Výsledky v ŠOS SR

Priemer lokalít
znak% na priemer kontrol
výnos suchej hmoty109
výnos zelenej hmoty114
výnos sušiny102

Produkčné plochy

úroda silážnej hmoty (t/ha)
Agro-Dúbrava Kobyly (BJ)45,01
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 85–90 000
 • Kvalitatívne ukazovatele
 • škrob % 34,09
 • obsah vlákniny v celej rastline % 19,26
 • obsah NDF v celej rastline % 44,47
 • stráviteľná vláknina v celej rastline % 59,00
 • SNDF v celej rastline % 58,22
 • SOH % 69,70
 • NEL MJ/kg 6,45