Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Evina

Udržiavateľ: Limagrain Europe, S.A.S., FR.
Registrácia v SR: 2014.

 

 • stredne neskorá a stredne vysoká odroda,
 • vysoký výnos zrna vo všetkých výrobných oblastiach v ošetrenej i neošetrenej variante,
 • plastická, vhodná do všetkých vý­robných oblastí,
 • rastliny s dobrou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou proti poliehaniu,
 • stredná zimuvzdornosť,
 • vysoká odolnosť voči hrdzi pšenič­nej a septorióze plevovej,
 • nízky obsah DONu v zrne,
 • možno vysievať aj po obilnine a včas zberanej kukurici,
 • vysoká HTZ,
 • výsevok v KVO 3,5–3,9 MKS/ha (15.–25. 9.), 3,8–4,4 MKS/ha (25. 9.–20. 10.),
 • výsevok v RVO 3,3–3,8 MKS/ha (15.–25. 9.), 3,7–4,5 MKS/ha (25. 9.–30. 10.),
 • potravinárska kvalita E.