Hrach poľný

Impuls

Zelenosemenná odroda
Šľachtiteľ: SELGEN a. s., ČR
Registrácia: 2014

Vlastnosti

 • stredne neskorá, zelenosemenná odroda typu semi-leafless,
 • najvyššie úrody zo sortimentu zelených hrachov,
 • úroda v ŠOS 2013 107 % (ÚKZÚZ),
 • stredne vysoké rastliny (100 cm) s nadpriemernou odolnosťou voči poliehaniu,
 • veľmi dobrý zdravotný stav,
 • rýchly počiatočný rast,
 • vysoká odolnosť voči koreňovým chorobám a fuzáriám,
 • výborný pre produkciu zrna,
 • bez výrazných rizík pri pestovaní,
 • výsevok 0,9–1,0 mil klíčivých semien.

Kvalita

 • vysoká úroda N-látok z hektára, nízky obsah TIA,
 • valcovité, veľmi vyrovnané semená,
 • najvyššia farebná vyrovnanosť zelenosemenných hrachov,
 • HTS 287 g.