Pšenica jarná

IS Jariella

Šľachtiteľ: ISTROPOL Solary

Charakteristika odrody

  • skorá ostinatá odroda s pekárenskou kvalitou E/A (7–8),
  • má strednú až vyššiu odnožovaciu schopnosť, strede vysoké steblo a vysokú odolnosť voči poliehaniu, výška rastliny 100–105 cm,
  • vysoká zimuvzdornosť,
  • plastická odroda poskytujúca stabilné a vysoké úrody vo všetkých výrobných oblastiach,
  • dosahuje dobré úrody aj v suchších podmienkach,
  • má vysokú a stabilnú pekárenskú akosť,
  • presievkový charakter – bezpečne prezimuje aj pri sejbe na jeseň,
  • odporúčaný výsevok 4,5–5,5 MKS/ha.
Úrodový potenciál
Stredna intenzita t/ha6,6–8,0
Vysoká intenzita t/ha7,9–8,9
Pekárenská akosť
HTS g34–37
Objemová hmotnosť g/l790–805
Obsah bielkovín %13,3–14,6
Obsah mokrého lepku %29–34
Sedimentačný test Zeleny ml50–55
Pádové číslo sec290–360
Alveograph – W (10-4 J)230–240
Alveograph – P/L0,8–1,2
Typ zrna (tvrdosť)stredne tvrdý
Odolnosť voči chorobám
Múčnatka trávovádobrá
Listové škvrnitostistredná
Hrdza pšeničnádobrá
Hrdza plevovástredná