Pšenica jarná

IS Jarissa

Šľachtiteľ: ISTROPOL Solary

Charakteristika odrody

  • skorá, plastická ostinatá pšenica s pekárenskou kvalitou A (7),
  • nadpriemerná odolnosť voči fuzáriám v klase, komplexná odolnosť voči koreňovým a listovým chorobám,
  • vysoká suchovzdornosť, preto v suchých podmienkach dáva lepšie úrody ako odrody západo-európskeho pôvodu,
  • je vhodná do všetkých výrobných oblastí ale najlepšei úrody dosahuje v RVO a ZVO na úrodných pôdach s dobrým vlahovým režimom,
  • ide o presievkový typ s relatívne dobrou zimovzdornosťou
  • výška rastliny 95–105 cm,
  • optimálny termín sejby – čím skôr na jar,
  • odporúčaný výsevok 4,5–5,5 MKS/ha.
Úrodový potenciál
Stredna intenzita t/ha6,5–7,9
Vysoká intenzita t/ha7,7–8,9