Jačmeň jarný

Kangoo

Sladovnícka odroda
Šľachtiteľ: Limagrain Nederland B.V., Holandsko

 • odroda s požadovaným nárastom objemu jačmeňa od spracovateľského priemyslu v ČR, SR a tiež v zahraničí
 • výberová sladovnícka kvalita,
 • najpestovanejšia odroda na Slovensku,
 • nosná odroda v spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne,
 • žiadaná exportná komodita do susedných štátov.

Sladovnícka kvalita

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 7,4,
 • schválená odroda pre výrobu sladu so špecifikáciou A spoločnosťou Heineken,
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • stabilne vysokú úrody zrna vo všetkých výrobných oblastiach aj rokoch, v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ v ošetrenej variante pestovania,
 • vysoká úroda zrna aj na prevádzkových plochách,
 • stabilne vysoká úroda predného zrna nad 2,5 mm,
 • veľké zrno s vysokou HTS (49 g),
 • dlhý klas s veľmi vysokým počtom zŕn,
 • na zvýšenú intenzitu pestovania reaguje výrazným nárastom úrody.

Agronomické vlastnosti

 • poloneskorá odroda,
 • stredné odnožovanie a veľmi dlhý klas s vysokým počtom zŕn,
 • stredne dlhé rastliny,
 • stredná odolnosť proti poliehaniu.

Zdravotný stav

 • je citlivejšia na múčnatku trávovú,
 • veľmi dobrá odolnosť proti hrdzi jačmennej,
 • stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti.