Jačmeň jarný

Kangoo

Udržiavateľ: Limagrain Nederland B.V., NL
Registrácia: 2009

Sladovnícka kvalita

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 7,4,
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • stabilne vysoké úrody zrna vo všetkých výrobných oblastiach aj rokoch, v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ v ošetrenej variante pestovania,
 • stabilne vysoká úroda predného zrna nad 2,5 mm,
 • veľké zrno s vysokou HTS (49 g),
 • dlhý klas s veľmi vysokým počtom zŕn,
 • na zvýšenú intenzitu pestovania reaguje výrazným nárastom úrody.

Agronomické vlastnosti

 • poloneskorá odroda,
 • stredné odnožovanie a veľmi dlhý klas s vysokým počtom zŕn,
 • stredne dlhé rastliny,
 • stredná odolnosť proti poliehaniu.

Zdravotný stav

 • je citlivejšia na múčnatku trávovú,
 • veľmi dobrá odolnosť proti hrdzi jačmennej,
 • stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti.