Jačmeň jarný

Laudis 550

Sladovnícka odroda.
Šľachtiteľ: Plant Select, Hrubčice, Česká republika.

 • výberová sladovnícka kvalita typu Malz,
 • druhá najpestovanejšia odroda v ČR.

Sladovnícka kvalita

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 8,5 (hodnotenie v ŠOS ÚKSÚP v rokoch 2009–2011),
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • vzhľadom k výbornému zdravotnému stavu stabilne vysoké úrody zrna v neošetrenej variante, pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach v skúškach ÚKSÚP a ÚKZÚZ,
 • v Štátnych odrodových skúškach (ŠOS) ÚKSÚP 2009–2011 bol Laudis 550 druhou najúrodnejšou odrodou (KVO 105 %, RVO 105 %, ZHVO 110 % na priemer kontrolných odrôd).
 • v registračných skúškach ÚKZÚZ 2009–2012 dosiahol Laudis 550 vysoká úroda zrna v neošetrenej variante pestovania (KVO 104 %, ŘVO a OVO 103 %, BVO 103 % na priemer kontrolných odrôd),
 • nadpriemerná úroda zrna na prevádzkových plochách v rokoch 2013 i 2014,
 • stredne veľké zrno s HTS 45 g.

Agronomické vlastnosti

 • poloskorá odroda,
 • veľmi dobré odnožovanie,
 • stredná výška rastlín,
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu.

Zdravotný stav

 • absolutná odolnosť proti múčnatke trávovej (Mlo),
 • veľmi dobrá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej,
 • stredná odolnosť proti hnedej škvrnitosti.