Jačmeň jarný

Laudis 550

Sladovnícka odroda.
Udržiavateľ: Limagrain Česká republika, s. r. o., CZ.

 • výberová sladovnícka kvalita typu Malz.

Sladovnícka kvalita

 • výberová sladovnícka odroda vyšľachtená na ŠS v Hrubčiciach,
 • komplexný ukazovateľ sladovníckej kvality USJ 8,5 (hodnotenie v ŠOS ÚKSÚP v rokoch 2009–2011),
 • vysoký podiel predného zrna.

Úroda zrna

 • vzhľadom k výbornému zdravotnému stavu stabilne vysoké úrody zrna v neošetrenej variante, pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach v skúškach ÚKSÚP a ÚKZÚZ,
 • stredne veľké zrno s HTS 45 g.

Agronomické vlastnosti

 • poloskorá odroda,
 • veľmi dobré odnožovanie,
 • stredná výška rastlín,
 • dobrá odolnosť proti poliehaniu.

Zdravotný stav

 • absolutná odolnosť proti múčnatke trávovej (Mlo),
 • veľmi dobrá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej,
 • stredná odolnosť proti hnedej škvrnitosti.