Oziminy

Kde kúpite
Jačmeň ozimný

Lester

Zástupca šľachtiteľa: SELGEN, a.s., CZ,
rok registrácie 2010.

 

  • 6 radová kŕmna intenzívna odroda,
  • plné vyrovnané zrno,
  • silná odnoživosť a výborné prezimo­vanie,
  • veľmi dobrá odolnosť proti choro­bám päty stebla,
  • dobrá odolnosť voči fuzáriam v kla­se,
  • dlhý klas aj v hustých porastoch,
  • vhodná odroda do všetkých výrob­ných oblastí.