Jačmeň jarný

LG Stamgast

Sladovnícka odroda.
Udržiavateľ: Limagrain Česká republika, s. r. o., CZ.
Registrácia: 2021.

Sladovnícka kvalita

  • nová výberová sladovnícka odroda vyšľachtená na ŠS v Hrubčiciach,
  • určená na výrobu českého piva,

Úroda zrna a agronomické vlastnosti

  • stredne skorá odroda,
  • výborná úroda zrna i predného zrna v ošetrenej aj neošetrenej variante,
  • vysoká HTS na úrovni 49 g.
  • stredná odnožovacia schopnosť,
  • úrody z jarného výsevu na úrovni 7,37 t/ha, pri jesennom výseve až 9,07 t/ha.

Zdravotný stav

  • odolnosť proti múčnatke trávovej (gén mlo),
  • veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu.