Oziminy

Kde kúpite
Jačmeň ozimný

LG Triumph

Udržiavateľ: Limagrain Europe, FR.

 

  • 6 radový kŕmny jačmeň, ide o naj­pestovanejšiu odrodu v Čechách,
  • disponuje veľkým zrnom s HTS oko­lo 47 g,
  • odolný voči poliehaniu, výborný zdra­votný stav,
  • vyniká komplexom odolností voči celému spektru chorôb,
  • najúrodnejší jačmeň v ČR s úrodami až 10 t/ha v pokusoch ÚKZÚZ,
  • výsevok 3,5 až 4,3 MKS/ha,
  • vhodný do všetkých výrobných ob­lastí, vhodný aj na pestovanie po obilnine,
  • vysoká odnoživosť.