Kukurica

Kde kúpite

LONGORIA

Typ hy­bridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 550
Typ zrna: medzityp až konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti

  • neskorý hybrid na siláž, LKS a CCM,
  • vhodnosť pre pestovanie kukuričnej siláže v suchej časti kukuričnej výrobnej oblasti,
  • plasticita a stabilita úrody zelenej hmoty v suchších podmienkach,
  • stabilita úrody suchej hmoty siláže pri vysokej úrode zelenej hmoty,
  • väčšie semená s vyšším obsahom škrobu pre rýchlejší počiatočný rast a vývoj.

Prednosti

  • vyšší podiel zelených stebiel a šúľkov aj pri neskoršom zbere,
  • vyšší podiel zelených listov v zdravšej silážnej hmote (nízky obsah mikotoxínov).

Úrody podľa výsledkov ŠOS

2015 | priemer lokalít
úroda zelenej hmoty (t/ha)
LONGORIA62,4
kontrola 152,8
kontrola 255,7
2016 | priemer lokalít
úroda zelenej hmoty (t/ha)
Bučany (TT)85,6
kontrola 174,6
kontrola 278,5
2015 | Želiezovce – suché podmienky
úroda zelenej hmoty (t/ha)
LONGORIA48,5
kontrola 141,1
kontrola 239,3
2016 | Želiezovce – suché podmienky
úroda suchej hmoty (t/ha)
Bučany (TT)16,8
kontrola 116,6
kontrola 215,3
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • siláž 70–90 000