Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Patras

Zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, spol. s.r.o,
právne chránená odroda.

 

 • stredne skorá bezostinatá odroda nižšieho vzrastu,
 • vyrovnaný výnos vo všetkých oblas­tiach,
 • stredne odolná proti poliehaniu,
 • odolná proti vymŕzaniu,
 • rastliny so špecifickým habitom, redšie porasty s dlhým klasom,
 • nižšia odnožovacia schopnosť,
 • dokazuje dobrú odolnosť proti väč­šine chorôb,
 • odolná voči hrdzi plevovej, stredne odolná voči fuzáriám klasu, stredne odolná voči hrdzi trávovej a pše­ničnej,
 • dobre znáša pestovanie na horších pôdach,
 • stabilné pádové číslo a objemová hmotnosť,
 • výsevok 3,2–4,5 MKZ/ha (-AT),
 • zrno veľké, HTZ vysoká (nad 50 g),
 • potravinárska kvalita A.