Pšenica jarná

Quintus

Šľachtiteľ: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Nemecko,
Zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.

Prednosti odrody

  • ostinatá jarná pšenica dobrej pekárskej kvality A,
  • stredne skoré klasenie, stredne skorá zrelosť,
  • výnimočná rezistencia voči fuzariózam a hrdziam.

Charakteristika odrody

QUINTUS je nová odroda registrovaná v roku 2013 v Nemecku, v roku 2014 v Čechách a je v procese registrácie v Poľsku. Vyznačuje sa rýchlym jarným vývojom, stredne skorým klasením a stredne skorým dozrievaním.

QUINTUS tvorí nižšie až stredne vysoké porasty s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Má veľmi dobrý zdravotný stav listov i klasu, vyniká rezistenciou voči fuzariózam a hrdziam.

QUINTUS je zárukou vysokej stability potravinárskej kvality triedy A. Táto je vyrovnaná vo všetkých parametroch, v mnohých dosahuje dokonca úrovne triedy E.

Odporúčania pre pestovanie

Odrodu QUINTUS odporúčame pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a na všetkých typoch pôd. Vďaka ostinatému klasu nájde uplatnenie i v regiónoch s vyšším výskytom divej zveri. Výborná rezistencia voči fuzariózam zabezpečuje vysokú efektivitu pestovania i v osevnom postupe po kukurici. Nižšie pevné steblo umožňuje optimalizáciu regulácie rastu s ohľadom na vývoj poveternostných podmienok.

QUINTUS je v miernych podmienkach vhodný aj na jesennú sejbu. V oficiálnych skúškach v Nemecku dosiahol vynikajúce výsledky aj pri jesennom výseve.

Potravinárska kvalita 2014–2015
Pádové číslo (s)346
Obsah N-látok (%)13,1
Zelenyho test (ml)73
Objemová hmotnosť (g/l)799
Alveograph – W (10-4 J)316
Alveograph – P/L1,2
Úroda zrna ŠOP ÚKZÚZ 2014–16
odroda2014201520162014–16
QUINTUS (%)112120105112
QUINTUS (t/ha)9,539,138,308,99
priemer kontrol (t/ha)8,537,637,928,03