Hrach poľný

Salamanca

Žltosemenná odroda

Šľachtiteľ: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Nemecko.
Zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.

Prednosti odrody:

  • excelentná odolnosť poliehaniu,
  • vysoký úrodový potenciál, nízke zberové straty,
  • výkonná a stabilná odroda v celej strednej Európe.

Charakteristika odrody

Salamanca je stredne skorá odroda žltosemenného hrachu poskytujúca veľmi vysoké úrody semena s vysokým podielom a úrodou bielkovín. Je to semi-leafless typ odrody s redukovanou listovou plochou. Má rýchly počiatočný vývin a tvorí stredné až vyššie rastliny s veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu.
Odroda je registrovaná na Slovensku s priemernou úrodou semien 108,2 % na priemer kontrolných odrôd. Salamanca má dobré technologické vlastnosti. Semeno je stredne veľké, s priemernou HTS počas skúšok 245–259 g (ÚKSÚP). Vďaka tomu Salamanca okrem výborných úrod poskytuje pestovateľom bonus vo forme nižšej potreby osiva na hektár.

Výsevok: 90–100 klíčivých semien/m².

 

Charakteristika
Zrelosť●●●○○○○○○
Výška rastlín●●●●●●●○○
Začiatok kvitnutia●●●●○○○○○
Dĺžka kvitnutia●●●●●○○○○
Odolnosť poliehaniu●●●●●●●●○
Úroda a kvalita
Úroda semien●●●●●●●●○
Obsah bielkovín●●●●●●○○○
Úroda bielkovín●●●●●●●●○
HTS●●●●●●○○○