Ovos nahý

Santini

Šľachtiteľ: SELGEN, a. s., ČR

Charakteristika odrody

  • najvýnosnejšia odroda z nahých ovsov,
  • stredne skorá odroda,
  • stredne dlhá slama,
  • výborná odolnosť voči poliehaniu,
  • stredná odolnosť k hubovým chorobám,
  • vysoký obsah škrobu,
  • najnižší obsah plevnatých zŕn s veľkým podielom zŕn s vysokou objemovou hmotnosťou.