Ovos nahý

Saul

Šľachtiteľ: SELGEN, a. s., ČR

Charakteristika odrody

  • stredne skorá odroda ovsa nahého, veľmi vhodná na potravinárske použitie,
  • úroda zrna stredne vysoká až vysoká,
  • stredne odolná proti hnedej škvrnitosti,
  • rastliny stredne vysoké, stredne odolné proti poliehaniu,
  • najpestovanejší ovos nahý v ČR a SR,
  • odroda vhodná na výrobu ovsených vločiek a cereálnych doplnkov,
  • obsah dusikatých látok je stredne vysoký – 15 %,
  • číslo kyslosti a obsah vlákniny stredne vysoký,
  • výborná aj ku kŕmeniu monogastrických zvierat..