Kukurica

Kde kúpite

SERBILIA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 450
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti

  • neskorý hybrid na zrno,
  • veľmi dobrá odolnosť voči poliehamiu v podmienkach silných vetrov a dažďov.

Prednosti

  • vysoké a stabilné úrody zrna,
  • vysoká odolnosť proti poliehaniu,
  • špeciálne využitia na CCM a LKS aj v repnej oblasti,
  • stabilita úrod aj v odlišných podmienkach (kontinentálne aj prímorské),
  • vhodnosť pre pestovanie na zrno v južnej časti kukuričnej oblasti.

Odporúčania pre pestovateľov

Hybrid SERBILIA je vhodný pre pestovanie na zrno v južnej časti kukuričnej oblasti ale aj pre vysoké a stabilné úrody aj na špeciálne využitia pre CCM a LKS v repnej oblasti pre vysoký podiel zrna. Veľmi významným znakom je tiež odolnosť proti poliehaniu v podmienkach silných vetrov a dažďov.

Výsledky v ŠOS SR

Priemer lokalít
hybridúroda zrna (t/ha)vlhkosť zrna (%)
SERBILIA11,3322,90
priemer kontrol11,1021,80

Poloprevádzkové pokusy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Trakovice (HC)15,89
Sokolce (KN)13,24
Agrolens Čenkovce (DS)10,93
Agra-Cak V. Uľany (GA)10,42
PD Močenok (SA)11,75
MVL Bánovce nad Bebravou (BN)14,47
UKSUP Želiezovce (LV)12,44
Bučany (TT)12,46
Marcelová (KN)11,55
Šrobárová (KN)11,44
Mayerranch (DS)11,23
AGROBA Tek. Hrádok (LV)13,77
PD Holice (DS)12,44
PD Čakajovce (NR)12,06

 

  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • zrno 70 000
  • CCM, LKS 80 000