Jačmeň jarný

Solist

 • kŕmna odroda vyšľachtená firmou Saatzucht Streng,
 • dosahuje vysoké úrody zrna vo všetkých výrobných oblastiach, v ZVO až 117 % úrody nad priemerom,
 • stredne vysoké rastliny,
 • stredná odolnosť voči poliehaniu a lámaniu stebla,
 • pri vysokej intenzite pestovania sa odporúča použitie morforegulátora v hornej dávke,
 • dobrá odolnosť voči hnedým škvrnitostiam a rynchospóriovým škvrnitostiam,
 • odolná voči fuzáriám v klase,
 • veľmi vhodná do strukovino – obilných miešaniek pre rovnaký termín dozrievania obidvoch komponentov,
 • odporúčaná aj na pestovanie v systéme ekologického poľnohospodárstva,
 • odroda nesladovníckeho typu,
 • stredne skorá,
 • vhodná pre krmovinárske účely,
 • vysoký podiel predného zrna – až 95 %.