Kukurica

Kde kúpite

SUM 0243

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: Dow AgroSciences GmbH, DE

Vlastnosti

  • stredne neskorý hybrid nižšieho vzrastu s rýchlym počiatočným vývojom a veľmi skorým kvitnutím,
  • dynamická tvorba suchej hmoty s vysokou úrodou zrna,
  • vyznačuje sa dobrým ozrnením klasov a vysokou hektolitrovou váhou,
  • výborná tolerancia voči suchu.

Prednosti

  • využitie: zrno,
  • vysoká úroda zrna,
  • dobré ozrnenie klasov,
  • dobre uvoľňuje vodu.

Poloprevádzkové pokusy

2017 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
Šrobárová (KN)11,75
PD Vechec (VT)13,51
2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
PVOD Bíňovce (TT)14,56
Trakovice (HC)12,87
Sokolce (KN)12,03
Bučany (TT)12,96
Marcelová (KN)11,01
Šrobárová (KN)13,44
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • zrno 75 000