Jačmeň jarný

Tango

Sladovnícka odroda

 • šľachtiteľ: Limagrain Europe S.A., Francúzsko
 • výberová sladovnícka kvalita typu Malz

Sladovnícka kvalita

 • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou – USK 9 bodov, najvyššie možné hodnotenie,
 • v prevádzkovom skúšaní spoločnosťami Heineken Slovensko, Lycos – Trnavské sladovne a Sladovne Michalovce s výbornými výsledkami,
 • vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia, nízky obsah betaglukánov.

Úroda zrna

 • vysoké úrody na prevádzkových pokusov v suchom roku 2018.

Agronomické vlastnosti

 • nižšie steblo,
 • veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu,
 • výborná odnožovacia schopnosť.

Zdravotný stav

 • je citlivejšia proti múčnatke trávovej,
 • stredná odolnosť proti hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej.