Jačmeň jarný

Tango

Sladovnícka odroda
Udržiavateľ: Limagrain Europe, FR.

Sladovnícka kvalita

  • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou – USK 9 bodov, najvyššie možné hodnotenie,
  • v prevádzkovom skúšaní spoločnosťami Heineken Slovensko, Lycos – Trnavské sladovne a Sladovne Michalovce s výbornými výsledkami,
  • vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia, nízky obsah betaglukánov.

Úroda zrna

  • vysoké úrody na prevádzkových pokusov v suchom roku 2018.

Agronomické vlastnosti

  • nižšie steblo,
  • veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu,
  • výborná odnožovacia schopnosť.