Jačmeň jarný

Tango

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A.S., FR.
Registrácia: 2016.

Sladovnícka kvalita

  • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou – USK 9 bodov, najvyššie možné hodnotenie,
  • bola skúšaná spoločnosťami Heineken Slovensko, Sladovne Michalovce a Lycos – Trnavské sladovne s výbornými výsledkami,
  • vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia, nízky obsah betaglukánov.

Úroda zrna

  • vysoké úrody na prevádzkových pokusov v suchom roku 2018.

Agronomické vlastnosti

  • nižšie steblo,
  • veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu,
  • výborná odnožovacia schopnosť.