Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Turandot

Šlachtiteľ: SELGEN, a. s., CZ.

 

 • stredne skorá bezostinatá odroda s pekárenskou kvalitou,
 • vhodná do všetkých výrobných oblastí,
 • rastliny stredne vysoké,
 • stredne odolná proti poliehaniu,
 • dobre odoláva mrazom,
 • dobrý zdravotný stav, odolná pro­ti múčnatke trávovej, septorióze a fuzariózam v klase,
 • vhodná pre intenzívne pestovanie,
 • sejba v strede až druhej polovici ag­rotechnického termínu,
 • dobre znáša neskorú sejbu,
 • možnosť sejby po kukurici,
 • výsevok 3–4 MKS/ha,
 • vysoká HTZ.