Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Viriato

Šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., CZ.

 

  • skorá ostinatá odroda,
  • výška rastliny 81 cm,
  • výborná odolnosť voči poliehaniu a veľmi dobrá zimuvzdornosť,
  • veľmi dobrá odnožovacia schopnosť,
  • HTS 47 g,
  • veľmi dobrá odolnosť proti septorió­zam a bieloklasosti,
  • jedná sa o veľmi výnosnú odrodu, jej pestovanie je možné vo všetkých výrobných oblastiach,
  • odporúčame pestovať po zlepšujú­cej predplodine, dobre znáša pesto­vanie aj po obilnine, neodporúčame pestovanie po kukurici na zrno,
  • potravinárska kvalita A, číslo pokle­su 333 s, dusíkaté látky 13,1 %, Zelenyho test 47 ml, objemová hmotnosť 810 g/l (ÚKZÚZ),
  • výsev 3–4,5 MKS/ha podľa termí­nu sejby a miestnych podmienok.