Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Yetti

Šľachtiteľ: RAGT Czech s. r. o., CZ.

 

• skorá kŕmna bezostinatá odroda stredného vzrastu,

• vysoký úrodový potenciál,

• plastická odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach,

• veľmi rýchle dozrievanie,

• dobrá odolnosť proti poliehaniu,

• stredná odnožovacia schopnosť,

• stredná až dobrá mrazuvzdornosť,

• veľmi dobrá odolnosť proti plesni snežnej,

• menej odolná proti múčnatke trávovej,

• odporúčaný výsevok je 3,5–4,5 MKS/ha,

• zrno veľké s vysokým obsahom škrobu,

• HTS vysoká (46 g).