Kukurica

Kde kúpite

ZE ALBERTINA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 440
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

  • nový, neskorý hybrid na zrno a siláž,
  • husto olistené, veľmi vysoké rastliny s výbornou odolnosťou voči suchu,
  • rýchly počiatočný rast a zapojenie porastu,
  • neskorý zrnový hybrid vysokého vzrastu s mohutnými, dobre opelenými šúľkami,
  • ročníkovo veľmi stabilná úroda silážnej a suchej hmoty s vysokým podielom zrna.

Prednosti

  • je určený pre pestovateľa ktorý chce pestovať neskorý, kombinovaný hybrid s istotou dobrej úrody každý rok,
  • mimoriadne variabilný hybrid s vynikajúcou úrodou zrna na rôznych lokalitách.

Výsledky v ŠOS SR

úroda zelenej hmoty (t/ha)
ZE ALBERTINA49,3
kontrola 146,3
kontrola 246,0
Veľký Meder | úroda suchej hmoty (t/ha)
ZE ALBERTINA14,3
kontrola 111,7
kontrola 211,6
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • zrno 68 000
  • siláž 75 000