Kukurica

Kde kúpite

ZE ELIZABETH

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 380
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SK

Vlastnosti

 • stredne neskorý hybrid hlavne na zrno ale aj na siláž,
 • výborná odolnosť voči suchu,
 • dáva pravidelne vysoké úrody, typ zrna je konský zub,
 • ideálny pomer úrody zrna a zberovej vlhkosti,
 • výška nasadenia šúľkov 105 cm.

Prednosti

 • je určený pre pestovateľa ktorý chce pestovať stredne neskorý hybrid s istotou dobrej úrody každý rok,
 • variabilný hybrid s vynikajúcou úrodou zrna na rôznych lokalitách,
 • výborne vie prekonať stresy spôsobené vplyvmi klimatických podmienok.
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 68 000
 • siláž 75 000