Kukurica

Kde kúpite

ZE ELMO

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 380
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • stredne neskorý špičkový hybrid na zrno,
 • mohutné šúľky s vysokou výťažnosťou zŕn,
 • HTZ vysoká,
 • spôsob dozrievania – stay green.

Prednosti

 • jeden z najúrodnejších stredne neskorých hybridov na zrno,
 • vysoký úrodový potenciál,
 • výborne reaguje na živiny,
 • svoje schopnosti potvrdzuje aj v nepriaznivých podmienkach,
 • dobre vyvinutými a veľkými šúľkami dokáže eliminovať redší porast.

Výsledky v ŠOS SR

úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
ZE ELMO12,17
kontrola 111,79
kontrola 211,24

Poloprevádzkové pokusy

2017 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
ÚKSUP Vranov nad Topľou (VT)12,25
Šrobárová (KN)10,88
Ing. Knežo (MI)14,60
POD Vechec (VT)13,93
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 65 000
 • Kvalitatívne parametre zrna
 • celkový obsah škrobu g škrobu/100g dwb šrotu 71,14
 • amylóza/amylopektín % 25,14
 • sušina % : 100 0,9061