Kukurica

Kde kúpite

ZE FENDINA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • nový, skorý hybrid na zrno a siláž,
 • hybrid je vysokého vzrastu s vynikajúcou úrodou zrna,
 • veľké šúľky majú vysokú výťažnosť zŕn,
 • veľmi dobre reaguje na intenzitu pestovania,
 • výborná odolnosťou voči suchu.

Prednosti

 • je určený pre pestovateľa ktorý chce pestovať úrodný skorý kombinovaný hybrid,
 • veľmi dobre vie prekonať stresy spôsobené vplyvmi klimatických podmienok,
 • pravidelne vysoké úrody,
 • dobrá zberová vlhkosť,
 • vo svojom sortimente v štátnych odrodových skúškach najúrodnejší hybrid v r. 2018 – sušina šúľkov.

Výsledky v ŠOS SR 2018

Priemer lokalít
hybridúroda suchých šúlkov (t/ha)
ZE FENDINA8,66
kontrola 17,26
priemer pokusu7,75
Priemer lokalít
hybridúroda zelenej hmoty (t/ha)
ZE FENDINA63,7
kontrola 154,7
priemer pokusu56,9
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 80 000
 • zrno 75 000