Kukurica

Kde kúpite

ZE KARUZEL

PRÉMIOVÝ HYBRID

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • neskorý kombinovaný hybrid na siláž a zrno,
 • veľmi vysoké, mohutné, dobre olistené rastliny,
 • dobre ozrnené, dlhé šúľky,
 • výborne znáša suché podmienky.

Prednosti

 • kombinácia kvalitnej silážnej hmoty a vysokej úrody,
 • vysoká stabilita v rôznych pestovateľských ročníkoch,
 • odporúčame pestovateľom, ktorí sa zameriavajú na produkciu kvalitnej siláže,
 • úroda celkovej suchej hmoty 21,2 t/ha a úroda zelenej hmoty 80 t/ha podľa výsledkov v ŠOS.

Poloprevádzkové pokusy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
RDP D. Dubové (TT)14,27
Trakovice (HC)14,31
SPU Nitra (NR)10,90
Sokolce (KN)12,99
Špačince (TT)11,73
Agrimpex Trstice (GA)8,95
Agrolens Čenkovce (DS)11,63
Solčany (TO)11,27
MVL Bánovce nad Bebravou (BN)15,00
UKSUP Želiezovce (LV)11,27
Bučany (TT)13,29
Marcelová (KN)13,90
Šrobárová (KN)12,81
UKSUP Piešťany (PN)11,67
AGROBA Tek. Hrádok (LV)13,02
PD Holice (DS)12,31
Poľnohospodár NZ (NZ)10,26
PPD Rybany (BN)13,00
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 75 000
 • siláž, bioplyn 80 000
 • Kvalitatívne parametre zrna
 • celkový obsah škrobu g škrobu/100g dwb šrotu 70,48
 • amylóza/amylopektín % 28,50
 • sušina % : 100 0,8946