Kukurica

Kde kúpite

ZE OTIS

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • skorý zrnový hybrid pre repnú a kukuričnú výrobnú oblasť,
 • rýchle zníženie vlhkosti zrna v priebehu dozrievania (Marcelová 2011 najnižšia zberová vlhkosť v pokuse).

Prednosti

  • skorý zber úrody a nižšie náklady na sušenie,
  • stabilné, vysoké úrody zrna aj v suchých podmienkach,
  • skoro kvitnúci hybrid s dobrou odolnosťou voči stresu,
  • hybrid vhodný aj na ľahšie pôdy.

Kvalitatívne parametre zrna

celkový obsah škrobu
g škrobu/100g dwb šrotu
70,44

Poloprevádzkové pokusy

2017 | úroda zrna pri 14% vlhkosti t/ha
SPU Nitra (NR)9,21
ÚKSÚP Vranov n. T. (VT)13,64
Šrobárová (KN)10,75
Ing. Kňežo (MI)9,68

Produkčné plochy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti t/ha
Petrova Ves (SI)10,00
RD Častkov (SE)9,30
PPD Považany (NM)12,76
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 75 000