Kukurica

Kde kúpite

ZE PRENDA

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 250
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SK

Vlastnosti

 • skorý hybrid vhodný k pestovaniu na zrno v celej RVO a teplej OVO a k pestovaniu na siláž v horšej RVO, OVO a teplej ZVO,
 • hybrid s vynikajúcimi úrodami zrna,
 • vysoké rastliny vynikajú veľkými šúľkami s vysokou výťažnosťou zrna,
 • veľmi dobre reaguje na vyššiu intenzitu pestovania,
 • dobrá odolnosť voči suchu.

Prednosti

 • hybrid veľmi dobre prekonáva stresy vplyvom klimatických podmienok,
 • pravidelné vysoké úrody ako zrna, tak celkovej zelenej hmoty,
 • pri pestovaní na zrno nízka zberová vlhkosť.
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 80 000
 • siláž – OVO a horšia RVO 85 000
 • siláž – lepšia ZVO 90 000