Kukurica

Kde kúpite

ZE ZEAMAX

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 420
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • neskorý hybrid pre využitie na zrno i siláž,
 • úroda tvorená robustnými šúľkami,
 • veľmi vysoké dobre olistené rastliny,
 • mohutný hybrid s výbornou úrodovou stabilitou.

Prednosti

 • schopnosť zaistiť vysokú úrodu zrna aj objem zelenej hmoty pri nižšom výsevku,
 • ročníkovo veľmi stabilná úroda.

Poloprevádzkové pokusy

2016 | úroda zrna pri 14% vlhkosti (t/ha)
RDP D. Dubové (TT)13,87
Trakovice (HC)12,32
SPU Nitra (NR)12,90
Sokolce (KN)13,11
Solčany (TO)11,88
PD Močenok (SA)12,38
MVL Bánovce nad Bebravou (BN)15,53
UKSUP Želiezovce (LV)10,84
Bučany (TT)11,66
UKSUP Želiezovce (LV)11,27
Marcelová (KN)14,22
Šrobárová (KN)13,15
AGROBA Tek. Hrádok (LV)13,15
PD Holice (DS)11,56
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • zrno 65 000
 • siláž 72 000
 • Kvalitatívne parametre zrna
 • celkový obsah škrobu g škrobu/100g dwb šrotu 68,48
 • amylóza/amylopektín % 27,17
 • sušina % : 100 0,9034