Kukurica

Kde kúpite

ZE ZELSTAR

Typ hy­bridu: dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 330
Typ zrna: konský zub
Udržiavateľ: ZELSEED spol. s r. o., Horná Potôň, SR

Vlastnosti

 • špičkový, stredne skorý hybrid na zrno a siláž,
 • mohutné šúľky majú vysokú výťažnosť zŕn,
 • úroda tvorená robustnými, cylindrickými šúľkami s vysokým počtom radov zŕn,
 • výška úrody na úrovni vyšších FAO skupín,
 • veľmi vysoký, bohato olistený hybrid s výbornou odolnosťou voči suchu.

Prednosti

 • jeden z najúrodnejších hybridov stredne skorého sortimentu na zrno a siláž,
 • šľachtenie zamerané nielen na špičkové úrody zrna a objem zelenej hmoty, ale aj na mimoriadne vysoký obsah škrobu,
 • schopný zaistiť špičkové úrody zrna a objem zelenej hmoty aj pri nižšom výsevku.

Kvalitatívne parametre zrna

celkový obsah škrobu
g škrobu/100g dwb šrotu
70,44

Poloprevádzkové pokusy

2017 | úroda zrna pri 14% vlhkosti t/ha
SPU Nitra (NR)9,96
Šrobárová (KN)11,48
Ing. Knežo (MI)12,94
POD Vechec (VT)11,12
 • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
 • siláž 72 000
 • zrno 65 000