Kukurica

Kde kúpite

ZETA 125

Typ hybridu: trojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 125
Typ zrna: medzityp až tvrdý
Udržiavateľ: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SR

Vlastnosti

  • extrémna skorosť pre pestovanie na zrno a siláž v podmienkach krátkej vegetácie,
  • relatívne vyšší podiel šúľkov k zvyšku rastliny,
  • prispôsobivosť k vysokým hustotám porastu vo vlhkých podmienkach,
  • rýchla akumulácia sušiny šúľkov,
  • možnost’ použitia ako medziplodiny v teplejších a vlhších podmienkach.

Odporúčania pre pestovateľov

Hybrid ZETA 125 je z dôvodu extrémnej skorosti vhodný pre pestovanie na siláž v podmienkach krátkej vegetácie. Je tu možnost’ výsevu až koncom mája po riziku neskorých jamých mrazov. Z dôvodu tvorby úzkých listov a relativné vyššieho podielu šúľkov je možné zvýšit’ hustotu porastu na 120 000 rastlín na ha a v prípade dobrej zásoby vody a živin v pôde dosiahnuť zahustenie 130 000 rastlín na ha. Pre využitie na zmo, CCM alebo LKS je potřebné prispôsobiť hustotu porastu na 100 000 rastlín na ha. V teplejších a vlhších oblastiach je možné tiež doporučit’ pestovanie kukurice ako medziplodiny.

Výsledky v ŠOS SR 2017

Priemer lokalít
hybridúroda suchých šúlkov (t/ha)sušina zrna (%)
ZETA 1259,0770,7
priemer kontrol8,1051,3
Spišská Belá
hybridúroda suchých šúlkov (t/ha)sušina zrna (%)
ZETA 1258,3157,4
priemer kontrol8,7333,8
Vígľaš
hybridúroda suchých šúlkov (t/ha)sušina zrna (%)
ZETA 1259,8383,9
priemer kontrol7,4668,8

Výsledky 2017 – kukuričná oblasť

Trnava
hybridúroda zrna (t/ha)vlhkost’ zrna pri zbere (%)
ZETA 1254,930,4
ZETA 140S5,241,1
  • Optimálna hustota porastu (rastlín/ha)
  • zrno, CCM, LKS 100 000
  • siláž 120–130 000