DNI POĽA 2023

15. 6. | ŠROBÁROVÁ (KN)

Obilniny, Hrach

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom dňov poľa a tešíme sa na budúce stretnutie!