Kukurica

TOP SILÁŽ

Túto známku pre hybrid s najväčšou kvalitou silážnej hmoty dostali hybridy, ktoré vykázali po dobu najmenej troch rokov skúšania najlepšie výsledky stráviteľnosti NDF (neutrálne detergentná vláknina) a výborné výnosové a nutričné ukazovatele.

Všetky pokusy boli vykonané nezávislým laboratóriom a nezávislými odborníkmi na živých zvieratách.

PESTOVANÍM HYBRIDOV TOP SILÁŽ ZÍSKATE

  • zvýšenie príjmu sušiny (pri zvýšení stráviteľnosti ndf o 1 %, dôjde k zvýšeniu príjmu sušiny o 0,18 kg),
  • zvýšenie produkcie mlieka (pri zvýšení stráviteľnosti ndf o 1 % dôjde vyšším príjmom sušiny k zvýšeniu produkcie mlieka o 0,26 kg fcm),
  • zlepšenie kvality mlieka,
  • zlepšenie zdravotného stavu hd,
  • zníženie nákladov na produkciu mlieka.