Pšenica ozimná

Kde kúpite

Projekt „PENAM ODPORÚČA“ — výhodné spojenie Penamu a Osevy

 

PENAM

  • posúdenie pekárenskej kvality, znalosti o tom, aká je potreba kvality múky v pekárňách, aby bol zákazník spokojný.

 

OSEVA

  •  znalosti o agronomických vlastnostiach odrody, náchylnosti k chorobám a úrodách.

 

DÔVOD

  • rozsiahly sortiment odrôd pšenice v SR,
  • nemožnosť skladovania po jednotlivých odrodách vo veľkokapacitných silách,
  • výkupné parametre pšenice nevypovedajú nič o pekárenských vlastnostiach.