Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Arkeos

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A.S., FR.
Registrácia: EU katalóg.

 

  • veľmi skorá bezostinatá odroda, štartuje na jar na dĺžku dňa, nie na teplotu,
  • vysoká odnoživosť, nízka rastlina s veľmi produktívnym klasom,
  • dobrá odolnosť proti vyzimovaniu a poliehaniu,
  • odroda vhodná na výrobu oplátok,
  • stredná odolnosť voči chorobám, citlivá na fuzariózy v klase,
  • nízky výsevok 3,5 MKS/ha,
  • nesiať po kukurici,
  • pestovateľsky vhodná do všetkých oblastí okrem veľmi suchých,
  • HTZ nízka na úrovni 40 g.