Oziminy

Kde kúpite
Pšenica ozimná

Attraktion

Zástupca šľachtiteľa v SR: Rapool Slovakia, spol. s.r.o,
právne chránená odroda.

 

  • stredne skorá bezostinatá odroda,
  • rastliny nižšie až stredne vysoké,
  • dobrá odolnosť proti poliehaniu a proti vymŕzaniu,
  • vysoká odnožovacia schopnosť,
  • veľmi dobrý zdravotný stav, vyniká zdravotným stavom listov a rezisten­ciou voči múčnatke,
  • vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach,
  • zrno má nižšiu HTZ,
  • odporúčaný termín sejby je na za­čiatku až v strede agrotechnického termínu,
  • odporúčaný výsevok – 3,5–4,5 MKS/ha,
  • zrno má vysokú stabilitu čísla pokle­su, vysoké hodnoty sedimentácie a objemovú hmotnosť.